ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

นายชัยรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดไชยา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

นายชัยรัตน์  ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการ   ลูกจ้างศาลจังหวัดไชยา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์


เอกสารแนบ