ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

นายชัยรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

นายชัยรัตน์  ชูแก้ว    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา  ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล


เอกสารแนบ