ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดไชยาโดยนายชัยรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยาเป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาและวางพวงมาลา เนื่องใน“วันรพี” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดา แห่งกฎหมายไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดไชยาโดยนายชัยรัตน์ ชูแก้ว                   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยาเป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาและวางพวงมาลา เนื่องใน“วันรพี” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดา แห่งกฎหมายไทย”


เอกสารแนบ