ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

นายชัยรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยามอบหมายให้นายธวัชชัย ชูดวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดไชยา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยการปลูกป่า

นายชัยรัตน์ ชูแก้ว                       ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยามอบหมายให้นายธวัชชัย ชูดวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดไชยา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยการปลูกป่า


เอกสารแนบ