ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

นายชัยรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ชูดวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดไชยา ออกเผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “เผยแพร่กฎหมายเบื้องต้นและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผ่านผู้นำชุมชน”

นายชัยรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ชูดวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดไชยา ออกเผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “เผยแพร่กฎหมายเบื้องต้นและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผ่านผู้นำชุมชน”


เอกสารแนบ