ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

ศาลจังหวัดไชยาจัดโครงการ ”ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่คู่ความ ผู้ประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ศาลจังหวัดไชยาจัดโครงการ            ”ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่คู่ความ ผู้ประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง


เอกสารแนบ