ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดไชยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดไชยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


เอกสารแนบ