ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดไชยาจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. 2561 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดไชยาจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. 2561 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทย


เอกสารแนบ