ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

ประกาศศาลจังหวัดไชยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารแนบ