ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

ประกาศศาลจังหวัดไชยา ราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีพ.ศ. 2562
เอกสารแนบ