ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ