ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดไชยา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยร่วมกันทำกิจกรรม  Big Cleaning Day


เอกสารแนบ