ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดไชยา Chaiya Provincial Court ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 TEL: 0 7743 1110 FAX : 0 7743 1100

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.26 นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามโครงการในพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.26 นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามโครงการในพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย  ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ